Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH BDTX NĂM 2021 - 2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Lực
Ngày gửi: 13h:08' 27-08-2021
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 893
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH MINH THUẬN 1
TỔ KHỐI: 4&5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Minh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
Năm học: 2021 - 2022

Họ và tên: Trương Văn Lực. Sinh ngày: 20/11/1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân GD Tiểu học
Nhiệm vụ được giao: dạy môn, lớp: 4/1
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-THMT1, ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Trường TH Minh Thuận 1 về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2021-2022; Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022 như sau:
1. Thuận lợi, khó khăn
1.1. Thuận lợi:
- Nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Ngành về BDTX; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị.
- Bản thân tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tự học tập, nghiên cứu tích cực và nghiêm túc. Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, luôn có ý thức tốt trong việc học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
1.2. Khó khăn:
- Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác bồi dưỡng thường xuyên chủ yếu lấy từ mạng internet nên có phần khó khăn.
- Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
2. Nội dung chương trình bồi dưỡng
2.1. Chương trình bồi dưỡng 1: Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học).
- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
- Một số điểm mới trong luật giáo dục 2019.
- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Yêu cầu cần đạt: Nắm được tổng quan tình hình giáo dục Kiên Giang, giáo dục huyện U Minh Thượng. Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nắm được một số điểm mới trong Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
2.2. Chương trình bồi dưỡng 2: Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học).
Tập huấn thay sách giáo khoa tiểu học mới modum 3.
2.3. Chương trình bồi dưỡng 3: Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học).

Yêu cầu bồi dưỡng theo chuẩn
Mã mô đun
Tên và nội dung chính của mô đun
Yêu cầu cần đạt
Thời lượng thực hiện (tiết)

Lý thuyết
Thực hành

Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.
GVPT 05
Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học;
- Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh phù hợp với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;...);
- Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
16
24

3. Thời gian thực hiện
- Chương trình bồi dưỡng 1: Bắt đầu tháng 6/2021 và hoàn
 
Gửi ý kiến